Перевірка фізичної підготовленості військовослужбовців постійного складу коледжу

26-27 березня 2019 року відповідно до програми індивідуальної підготовки на 2019-й навчальний рік відбулась перевірка фізичної підготовленості військовослужбовців постійного складу коледжу.

Перевірка виконання нормативів з фізичної підготовки у коледжі організовувалась та проводилась відповідно до вимог наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 11 лютого 2014 року № 35 «Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України».

Військовослужбовці оцінювались за вправами, що характеризують такі фізичні якості як швидкість (1-4 вікові групи), сила та витривалість.

Кращих результатів під час перевірки рівня індивідуальної фізичної підготовленості досягли:

підполковник Цибульов Р.А.;

майор Пістряк Д.С.;

ст. пр-к Морковський Г.П.;

сержант Калеников Р.В.

Під час проведення перевірки військовослужбовцями був продемонстрований достатній рівень фізичної підготовленості. Добрий рівень розвитку фізичних якостей було визначено при виконанні вправ на швидкість та силу, дещо нижчий - рівень розвитку виртивалості.

Загалом слід зазначити, що прослідковується позитивна динаміка: військовослужбовці систематично займаються фізичною підготовкою та, у підсумку, демонструють позитивні результати.

В цілому коледж отримав оцінку «Задовільно».